Maak kennis met de Veder Methode en ervaar zelf hoe je op speelse wijze het contact met ouderen met dementie of een psychiatrische achtergrond kunt intensiveren. Belangrijke ingrediënten hierbij zijn poëzie, muziek, theater en reminisceren (ophalen van herinneringen).

Deze training is bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in de Veder Methode.
Kijk in de Agenda voor de data van onze trainingen.

Tijdens de kennismakingstraining leren deelnemers de vier stappen van de Veder Methode kennen: het beginnen met een-op-eencontact, het prikkelen van het langetermijngeheugen, de brug slaan naar het hier en nu en het afronden met, opnieuw, een-op-eencontact. Ook maken de deelnemers kennis met de belangrijkste onderliggende principes van de Veder Methode:

 • validation
 • reminiscentie
 • belevingsgerichte zorg
 • Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

Tijdens de training worden veel praktijkoefeningen gedaan. De deelnemers staan stil bij wat contact en communicatie in de dagelijkse praktijk betekenen door ervaringsgerichte opdrachten. Aan het eind van de dag hebben deelnemers inzicht hoe wederkerig contact tot stand gebracht wordt. Ter afsluiting geven de deelnemers een kleine presentatie.

   • Duur: Eén dag van 9.30 uur tot 17.00 uur
   • Voor: Iedereen die betrokken is bij de zorg voor ouderen met geheugenproblemen
   • Locatie: Theater Veder, de Klencke 111, Amsterdam
   • Kosten Kosten: € 190,- p.p. (20% korting voor vrijwilligers, mantelzorgers, 30 euro voor studenten), exclusief lunch

Kijk in de Agenda voor de data van onze trainingen, of meld u direct aan via ons inschrijfformulier.
Meer informatie via telefoonnummer 020 – 3419499