Transitie van de Veder Methode 2008 – 2025 binnen de Langdige Zorg

Terugblik en achtergrondinformatie over de ontwikkeling van de Veder Methode

Doel oprichting Theater Veder
Theater Veder is op 21 december 2005 opgericht. De aanleiding was de moord op Theo van Gogh een jaar eerder. De missie van Theater Veder was ‘Verspreiding van de Veder Contact Methode’. Deze is doorontwikkeld naar ‘ Van Onvermogen in communicatie naar Vermogen’.
Theater Veder ontving tussen 2008 en 2011 een subsidie vanuit het Transitie Programma Langdurende Zorg. Transitie betekent een verandering en vernieuwing aanbrengen in een hardnekkig (werk-)klimaat.
De financiële toekenning betekende erkenning, ontwikkeling en monitoring op de uitvoering van de methode gedurende drie jaar. In een later stadium hebben zorgkantoren (Univé Noord Holland) en andere fondsen de ontwikkeling meegefinancierd.

Wetenschappelijke onderbouwing en Vilanserkenning
In 2016 werd er succesvol op de Veder Methode gepromoveerd met als belangrijkste conclusie dat bij uitvoering van een huiskamervoorstelling de contactstroom twee uur na afloop van de voorstelling in tact blijft. Mede hierdoor wordt sociale cohesie bewerkstelligd en worden gevoelens van eenzaamheid doorbroken.
In 2017 bracht de tweede promotie op de Veder Methode binnen de 24 uurs zorg nieuwe resultaten.
Het rapport gaf als aanbeveling; implementeer de methode binnen scholingsinstituten (voor de zorg).
In 2018 volgde een officiële erkenning van de Veder Methode als interventie bij mensen met dementie (Vilans, kennis- en expertisecentrum Langdurende Zorg).

Het einddoel van 17 jaar ontwikkeling van de Veder Methode 2008 – 2025
Het einddoel werd in 2016 als volgt geformuleerd; 2025 opname van de methode in de curricula van de hbo/mbo opleidingen in samenwerking met de theaterschool, zorgorganisaties en de Cariben/Suriname. Door middel van verspreiding van de olievlek wordt eraan ‘Vermogen in Communicatie’ gewerkt en daarmee energie voor verduurzaming gegenereerd. We willen geen eenmalige bijdrage leveren aan de kwaliteit van werken en leven. Dikwijls heerst er in verpleeg en verzorgingshuizen een angstcultuur met daarbij een overbelaste werkdruk. Gebrek aan geld en tijd worden als argument aangedragen voor het mislukken van transities. En dat terwijl actieve toepassing zoals de zeven elementen van de Veder Methode geen extra tijd en geld hoeft te kosten.
In het boek ‘Kunst in Contact’ wordt een toelichting gegeven of de uitvoer van de Veder Methode tot nu toe een bijdrage heeft geleverd aan het doorbreken van een hardnekkig werkklimaat.

Beleidsdoelen 2008 – 2025
Hoe geeft Theater Veder bovenstaande ambities voor 2024 en 2025 concreet vorm? Met een gerichtheid op de win/win situatie, werkt Veder met bovenstaand genoemde partijen samen. Zo leren stagiaires bijvoorbeeld om de methode over te dragen op studenten van de hbo/mbo instituten. De docenten van deze instituten volgen het (digitale) Vederprogramma. Mbo/hbo studenten die met de VM werken worden in de toekomst in de gelegenheid gesteld om op de Cariben/Suriname stage te lopen. Persoonsversterking met een verbinding vanuit hoofd, hart en handen staat in de samenwerkingsverbanden centraal.

Boek ‘Kunst in Contact’
Theater Veder werkt momenteel aan de missie ‘Vermogen tot communicatie’ door het boek ‘Kunst in Contact’. Hierin wordt het transitieproces van de afgelopen zeventien jaar beschreven. Dit boek zal op 2 november 2025 tijdens het festival ‘Kunst in Contact’ worden gepresenteerd.