Wilt u dat verzorgenden in uw zorginstelling (nog) beter contact leren maken met ouderen met geheugenproblemen? En dat zij hierdoor meer plezier krijgen in hun werk? De Veder Formule is een gefaseerd scholingsprogramma, speciaal ontwikkeld om de Veder Methode over te dragen aan (afdelingen van) zorginstellingen.

Reminisceren, het ophalen van herinneringen, is een belangrijk onderdeel van de Veder Methode. Dit gebeurt met behulp van muziek, theater en poëzie. Deze contactmethode sluit hiermee aan op beproefde methodes zoals belevingsgerichte zorg, Validation en NLP.

 • In de Veder Formule volgen het zien, ervaren, leren & zelf toepassen van de Veder Methode elkaar op. Een implementatietraject met als doel borging zodat de organisatie zelf met de Veder Methode kan werken als activiteit en als contactmethode.
 • Zorginstellingen laten door het toepassen van de Veder Methode zien dat zij het welzijn van hun bewoners centraal stellen. Daarnaast heeft wetenschappelijk onderzoek het positieve effect aangetoond voor zowel ouderen met dementie als voor de medewerkers.
 • De Veder Formule start met huiskamervoorstellingen voor bewoners. Een feestje voor de bewoners met een dubbele betekenis. Spelers van Theater Veder laten hierin aan medewerkers zien hoe zij contact maken met de ouderen d.m.v. de Veder Methode. De belevingswereld van de ouderen staat hierin altijd centraal.
 • Kernwoorden zijn wederkerigheid, bejegening en waardigheid. En minstens zo belangrijk: plezier!
 • Na deze introductie volgt een traject van alternerend training, voorstellingen, coaching en zelf toepassen. Zorgmedewerkers die het programma van de Veder Formule afronden ontvangen een Veder-certificaat. Dit betekent dat zij in staat zijn om zelfstandig de Veder Methode toe te passen als groepsactiviteit en tijdens dagelijks terugkerende momenten zoals het koffie drinken, de maaltijd en het wassen.

Het programma van de Veder Formule bestaat uit:

 • Training 1 Basistraining/kennismakingstraining
 • Training 2 Handboektraining
 • Coaching on the job
 • Training 3 Certificeringstraining
 • Coaching on the job
 • Training 4 Ambassadeurstraining
 • Huiskamer- en theatervoorstellingen
 • Bruisplekken

De trainingen van Veder staan geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO); dit betekent dat zij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en zijn vrijgesteld van BTW.

Heeft u interesse in het aanbod van Veder of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Theater Veder of bel 020 – 3419499

Klik door offerte het scholingsprogramma van de Veder Formule