Wilt u dat uw medewerkers beter contact leren maken met kwetsbare ouderen dat met complex gedrag gepaard kan gaan ? De Veder Formule is een gefaseerd scholingsprogramma en praktisch toepasbaar.

Deze VCM sluit nauw aan op beproefde methodes zoals reminiscentie, belevingsgerichte zorg, Validation en NLP. De toevoeging van de theatrale aspecten zoals rollen, poëzie, zang en muziek zijn uniek voor deze methode.

 • In de Veder Formule volgen het zien, ervaren, leren & zelf toepassen van de VCM elkaar op. Een implementatietraject met als doel borging zodat de organisatie zelf met de VCM kan werken als activiteit en als contactmethode.
 • Zorginstellingen laten door het toepassen van de VCM zien dat zij het welzijn van hun bewoners centraal stellen. Daarnaast heeft wetenschappelijk onderzoek het positieve effect aangetoond voor zowel ouderen met dementie als voor de medewerkers.
 • De Veder Formule start met huiskamervoorstellingen voor bewoners. Een feestje voor de bewoners met een dubbele betekenis. Spelers van Theater Veder laten hierin aan medewerkers zien hoe zij contact maken met de ouderen d.m.v. de VCM. De belevingswereld en persoonsgerichte aandacht staat centraal.
 • Kernwoorden zijn wederkerigheid en persoonsgerichtheid. En minstens zo belangrijk: plezier!
 • Na deze introductie volgt een traject van vier trainingen, voorstellingen, vier coaching momenten en zelf toepassen. Zorgmedewerkers die het programma van de Veder Formule afronden ontvangen een Veder-certificaat. Dit betekent dat zij in staat zijn om zelfstandig de VCM toe te passen als groepsactiviteit en tijdens dagelijks terugkerende momenten zoals het koffie drinken, de maaltijd en het wassen.

Het programma van de Veder Formule bestaat uit:

 • Training 1 Basistraining/kennismakingstraining
 • Training 2 Handboektraining
 • Voorbeeld huiskamervoorstelling
 • Coaching on the job
 • Training 3 Certificeringstraining
 • Coaching on the job
 • Training 4 Ambassadeurstraining
 • Bruisplekken

De trainingen van Veder staan geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO); dit betekent dat zij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en zijn vrijgesteld van BTW.

Heeft u interesse in het aanbod van Veder of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Theater Veder of bel 020 – 3419499