Zorg vraagt meer dan alleen praktische vaardigheden. Theater Veder geeft ROC-docenten handvatten om toekomstige zorgmedewerkers te leren hoe ze contact kunnen maken met de mensen voor wie zij zorgen.

Jonge mensen die kiezen voor een vak in de zorg kiezen hier bijna allemaal voor omdat ze met mensen willen werken; het contact met degenen voor wie ze zorgen vinden ze heel belangrijk. Onderzoek toont aan dat de Veder Methode voor zorgprofessionals een zeer succesvolle en plezierige manier biedt om dit contact te bewerkstelligen.

Vanuit het werkveld krijgen we regelmatig de vraag of we de Veder Methode kunnen introduceren op ROC’s, zodat de methode leerlingen houvast kan geven in het aangaan en vasthouden van contact met bewoners. De behoefte van de leerling en de vraag van het werkveld hebben geleid tot een nieuw trainingsprogramma waarin ROC-docenten leren de Veder Methode door te geven aan hun leerlingen.

De Veder Methode
De Veder Methode is een methode waarin door middel van theater, poëzie en zang, in combinatie met een belevingsgerichte benadering, contact gemaakt wordt met mensen met dementie. De belangrijkste doelstelling van Theater Veder is om de communicatie met mensen met geheugenproblemen te verbeteren waardoor er meer contact ontstaat. In de training aan ROC-docenten, worden de docenten toegerust om de Veder Methode over te dragen aan hun leerlingen.

Inhoud van de training
De training duurt 3 dagen of 6 dagdelen. Van elk dagdeel krijgt de docent een uitgewerkte docentenhandleiding. Deze is zodanig opgesteld dat de docent, na afloop van de training, direct met het lesmateriaal aan de slag kan in zijn eigen lessen. De training heeft een praktisch karakter en waar nodig wordt theoretische uitleg gegeven. Omdat docenten actief met de methode aan de slag gaan vindt er ook een vorm van teambuilding plaats.

Reacties
“Ik vond de les van Theater Veder erg leuk en inspirerend, een aanvulling op de lessen die door ons als docenten wordt gegeven. Jullie zijn zo goed in staat om te laten ervaren wat de Veder Methode doet in het contact met elkaar. En dat lukte zelfs heel goed online in een Zoommeeting! Super dus!”
– Dr. Petra Boersma/ Docent/ Onderzoeker lectoraat Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen- Hogeschool Inholland

Heeft u belangstelling voor deze training of heeft u vragen? Neem dan contact op via: info@theaterveder.nl of bel 020 – 3419499