Effecten van het 1e onderzoek op de Veder Contactmethode als activiteit

De methode levert een bijdrage aan het gedrag en de stemming zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Ook voor verzorgenden heeft de methode voordelen: het toepassen geeft plezier en de wederkerigheid in het contact bevordert de arbeidssatisfactie.

Prof. Dr. R.M. Dröes:

‘Het feit dat er bij deze methode zoveel effecten te zien zijn, is opvallend. Want je ziet bij de mensen die de Veder Methode gevolgd hebben, dus naar de voorstelling zijn geweest, dat ze daarna ook nog herinneringen ophalen, sociale contacten hebben, dat ze alerter zijn en dat blijft dus ook nog zeker twee uur daarna. Dat is wel speciaal.’

Positieve effecten
Met wetenschappelijk onderzoek is een positief effect gemeten. De contactstroom blijft twee uur na een voorstelling in tact in vergelijking met een reminiscentieactiviteit. Een huiskamervoorstelling is een interactieve groepsactiviteit waarin bewoners van verzorgings- of verpleeghuizen worden uitgenodigd tot interactief contact. Daarnaast vond een positief effect op arbeidssatisfactie plaats in focusgroepen met medewerkers. In 2016 promoveerde Marijke van Dijk. Zij werd begeleid door Prof. Dr. R.M. Dröes (Alzheimer Centrum van het VUmc) en Prof. Dr. J.C.M. van Weert (Amsterdam School of Communication Research, ASCoR).

Beeldmateriaal van de Veder Contactmethode als activiteit en binnen de 24 uurs zorg

Met een geldprijs toegekend door de Stichting Hofje Codde van Beresteyn werden twee films gemaakt waarin de resultaten van het onderzoek geïllustreerd worden aan de hand van de uitvoer.

Lees hier een samenvatting van het onderzoeksrapport Evaluatie van de Veder Methode; theater als contactmethode in de psychogeriatrische zorg (PDF).

Lees hier het proefschrift van P. Boersma ‘Person-centred communication with people with dementia living in nursing homes’

Lees hier de samenvatting van dit proefschrift (vertaald in het Nederlands)

Lees hier het Vilans erkenningsrapport

In het tijdschrift International Psychogeriatrics verscheen het artikel “Does theatre improve the quality of life of people with dementia?” Een samenvatting is te lezen op PubMed.
In het Franse blad La Revue Francophone de Gériatrie et de Gérontologie verscheen dit artikel over de Veder Methode: Évaluation de la Méthode Veder: la théâtre comme méthode de communication dans les soins psycho-gériatriques (PDF).

De effecten van het 2e wetenschappelijke onderzoek op Veder Contactmethode binnen de 24 uurs zorg

In 2012 is een promotieonderzoek gestart naar de implementatie van de Veder Methode in de 24-uurszorg. Dit onderzoek is gebaseerd op het studieprotocol dat is gepubliceerd in 2016. Petra Boersma is op 13 oktober 2017 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar onderzoek: ‘Person-centred communication with people with dementia living in nursing homes; a study into implementation success and influencing factors’.

Prof. Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie bij de afdeling Psychiatrie van het VU Medisch Centrum Amsterdam, heeft het onderzoek begeleid samen met prof. Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam en prof. Berno van Meijel, hoogleraar GGZ-verpleegkunde aan VU Medisch Centrum/Hogeschool In holland.

In het onderzoek werden zes afdelingen van woon/zorginstellingen, die getraind en gecoacht waren in het toepassen van de Veder Contact Methode, vergeleken met zes afdelingen van dezelfde zorginstellingen, die reguliere zorg verleenden. Aan het onderzoek namen 136 zorgverleners en 134 bewoners met dementie deel. Klik hier voor de samenvatting.

Steeds vaker worden kunstvormen gebruikt in de zorg voor mensen met dementie, zoals muziek of beeldende kunst. “Uniek aan de Veder Contact Methode is de inzet van theatrale communicatie,” zegt Petra Boersma. “Die theatrale communicatie brengt vederlichtheid en is daarmee een hulpmiddel in situaties die voor zorgverleners soms lastig kunnen zijn.” Een veelvoorkomend argument tegen de implementatie van methoden zoals deze, is dat het teveel tijd zou kosten.

Uit het onderzoek van Boersma blijkt echter het tegendeel; deze methode is juist goed implementeerbaar en het kost geen extra tijd. Bovendien bleek uit het onderzoek dat de methode zorgverleners hielp om beter om te gaan met bewoners met onbegrepen gedrag en een sombere stemming. Een onverwacht bijkomend voordeel was dat de training een positieve bijdrage leverde aan teambuilding.