Stichting Theater Veder staat sinds 2010 geregistreerd bij het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode  op het gebied van zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

In maart 2015 en 2019 heeft Veder in verband met het verstrijken van  de reguliere geldigheidtermijn van vijf jaar, succesvol deelgenomen aan een her-audit op basis van de actuele CRKBO kwaliteitsnormen. Deze zijn opgesteld door het CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland), het onafhankelijk auditbureau dat verantwoordelijk is voor toetsing, registratie en diplomering van post-initiële opleidingen in Nederland.

Kwaliteitsbepalingen en normen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen om ingeschreven te worden in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs zijn o.a.

 • Duidelijke brochures in de Nederlandse taal met tijdsduur van de opleiding en prijsvermeldingen.
 • Duidelijke website
 • Theorie les en gestructureerde praktijklessen met gespecificeerde indelingen
 • Goed opgeleide docenten en een overzichtelijke administratie
 • Toezicht op kwaliteit van de docenten met bijbehorende cursus- & docentenevaluatie
 • Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing
 • Lesmateriaal, leerplan, docenten- & cursistenhandleiding
 • Individueel cursistenopleidingsprogramma
 • Praktijkexamens en certificering
 • Overzichtelijke werkprocessen en klachtenprocedure
 • Betalings- en leveringsvoorwaarden

Een in het CRKBO register ingeschreven onderwijsinstelling is een erkende instelling zoals bedoeld in de btw-wetgeving volgens Europese richtlijnen. Hierdoor is het door Veder aangeboden onderwijs vrijgesteld van BTW.

Voor informatie over het CRKBO zie www.crkbo.nl