Maak kennis met de Veder Methode en ervaar als zorgprofessional zelf hoe je op Veder lichte wijze het contact met ouderen met dementie of een psychiatrische achtergrond kunt intensiveren. Deze training is ook toegankelijk voor mantelzorgers.

Belangrijke ingrediënten hierbij zijn een-op-eencontact, poëzie, muziek, acte de presence en intonatie, en reminiscentie (ophalen van herinneringen). Tijdens de kennismakingstraining leren deelnemers onder leiding van een trainer van Veder de vier stappen van de Veder Methode kennen: het beginnen met een-op-eencontact, het prikkelen van het lange termijngeheugen, het aanspreken in het hier en nu en het afronden met, opnieuw, een-op-eencontact. Ook maken de deelnemers kennis met de belangrijkste onderliggende principes van de Veder Methode:

  • Validation
  • reminiscentie
  • belevingsgerichte zorg
  • Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

Tijdens de training worden veel praktijkoefeningen gedaan. De deelnemers staan stil bij wat contact en communicatie in de dagelijkse praktijk betekenen door ervaringsgerichte opdrachten. Aan het eind van de dag hebben deelnemers inzicht hoe wederkerig contact tot stand gebracht wordt. Ter afsluiting geven de deelnemers een kleine presentatie.

  • Duur: Eén dag van 9.30 uur tot 16.30 uur
  • Voor: iedereen die betrokken is bij de zorg voor ouderen met geheugenproblemen
  • Kosten: € 190 (20% korting voor vrijwilligers en mantelzorgers, studenten voor € 30), exclusief lunch.

Voor zorginstellingen geldt een aangepast tarief bij ‘in company’ trainingen.

De kennismakingstraining kan op zichzelf staan, maar kan ook onderdeel uitmaken van een certificeringstraject.

De trainingen van Veder staan geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO); dit betekent dat zij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en zijn vrijgesteld van BTW.

Heeft u interesse in het aanbod van Veder of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Theater Veder of bel 020 – 3419499