Veder verzorgt ‘in company’ trainingen in de zorgsector waarin medewerkers leren hoe zij de Veder Methode kunnen toepassen in de dagelijkse omgang met bewoners. Dit kan in de vorm van een eendaagse kennismakingstraining of de workshop ‘Kom op Verhaal’.

De kennismakingstraining kan op zichzelf staan, maar kan ook fungeren als basismodule, waarna een scholingstraject gevolgd kan worden. De scholingstrajecten Veder Formule of Veder Methode in de 24-uurszorg leiden tot certificering van de medewerkers. Als vervolg op deze trajecten verzorgt Veder nascholing; ook dit wordt ‘in company’ aangeboden.

De trainingen van Veder staan geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO); dit betekent dat zij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en zijn vrijgesteld van BTW.

Heeft u interesse in het aanbod van Veder of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Theater Veder of bel 020 3419499