Theater Veder biedt certificeringtrajecten aan, bestaande uit een serie van trainingen en coachings waaronder de kennismakingstraining, de handboektraining en een certificeringstraining. Hierin leren de deelnemers wederkerig contact te maken met kwetsbare doelgroepen door middel van de Veder Methode.

In de trainingen wordt aandacht besteed aan het uitwerken van theatrale thema’s die passen bij de specifieke doelgroep waar de deelnemers in de praktijk mee te maken hebben. Tevens wordt ingegaan op feedbackregels en reflecteren op het leerproces.

Onderwerpen die onder meer behandeld worden zijn:

  • het toepassen van de Veder Methode
  • het spelen van een rol
  • het vertellen van verhalen
  • kennis van het repertoire (liederen en poëzie)
  • het improvisatievermogen
  • het contact met de cliënten (namenkennis, benutten achtergrondinformatie, interactie en non-verbale communicatie)
  • het voorbereiden en organiseren van een huiskamervoorstelling.

Daarnaast krijgen de deelnemers ‘coaching on the job’, waarbij de deelnemers in teams van twee of drie personen op de werkvloer begeleiding krijgen van een coach in het zelfstandig toepassen van de Veder Methode. Aan het einde van het traject krijgt de deelnemer een certificaat uitgereikt. Na afloop van het traject kunnen de deelnemers een ambassadeurstraining volgen, waarbij ze leren hoe de Veder Methode uit kunnen dragen binnen de eigen organisatie.

Het certificeringsprogramma is zowel op de werkplek ‘in company’ te volgen als individueel bij Veder.
De trainingsmodules leiden uiteindelijk tot een certificering, maar de trainingen bieden ook los van elkaar bruikbare handvatten voor de praktijk. De individuele certificeringstrajecten worden in samenspraak met de deelnemer(s) op maat gemaakt.

De trainingen van Veder staan geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO); dit betekent dat zij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en zijn vrijgesteld van BTW.

Heeft u interesse in het aanbod van Veder of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Theater Veder of bel 020 – 3419499