Wederkerig contact is voor ieder mens belangrijk. Veder heeft een methode ontwikkeld om contact te maken met mensen met wie dat vaak moeilijk lukt. Bijvoorbeeld mensen met geheugenproblemen, een verstandelijke beperking of een psychische aandoening.

Contact
Wij zijn ervan overtuigd dat contact een bijdrage levert aan het welzijn en de kwaliteit van leven van kwetsbare doelgroepen. Het verzacht eenzaamheid en geeft een gevoel van ‘erbij horen’. Wat wij nastreven is écht, wederzijds contact met waardigheid en een respectvolle bejegening waar alle betrokkenen plezier aan beleven.
Wij doen dit vanuit kwetsbaarheid, kracht, kunde en kunst.

Missie
Het is onze missie om de Veder Methode als contactmethode uit de dragen en te verspreiden. Dit doen wij onder andere door interactieve voorstellingen te geven en ons uitgebreide scholingsprogramma waarmee wij onze methode overdragen aan zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers.

‘Vederen’
Theater Veder staat voor vederlichte communicatie. Zorgmedewerkers zijn begonnen het woord ‘Vederen’ te gebruiken als een term voor op vederlichte wijze contact maken, waarbij de lichtheid zowel wordt ervaren door de cliënt als door de zorgmedewerker. Ingaan op het kleinste teken van leven van een mens kan deze verleiden tot een waardevol moment. Deze manier van communiceren genereert energie.