Op alle producten van Theater Veder zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.
Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden voor trainingen, scholingstrajecten en maatwerkproducties

Theater Veder spant zich in om u te allen tijde goede kwaliteit en goed vakmanschap te leveren in onze diensten en producten.
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn dan horen wij dat graag van u. Zo kunnen wij u de kwaliteit die u van onze diensten en producten verwacht, blijven garanderen.
Klik hier voor suggesties of klachten.

Veder is een geregistreerd merk. De Veder Methode is ontwikkeld door en eigendom van Theater Veder. Het copyright van alle door Veder ontwikkelde producten en materialen behoren aan Stichting Theater Veder en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

Algemene voorwaarden Stichting Theater Veder

Algemene voorwaarden van inschrijving

Klachten en suggesties

Theater Veder merkregistratie