Ieder mens heeft behoefte aan wederkerig contact. Het geeft een gevoel van ‘erbij horen’. Bij kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, bij wie vaak ook sprake is van apathie, lukt dit steeds moeizamer. De Veder Contactmethode (VCM) is een interactieve manier om contact te maken waarbij blokkades zoals gevoelloosheid (apathie) of geheugenproblematiek (informatieverwerking) worden doorbroken.

De VCM nodigt ouderen met geheugenproblemen. Dit is niet alleen prettig voor deze ouderen zelf, maar ook voor de mensen om hen heen zoals familieleden, vrijwilligers en mantelzorgers. Het toepassen van de elementen wordt ook wel ‘vederen’ genoemd. De alledaagse zwaarte wordt lichter gemaakt.

Met de VCM wordt welbewust het langetermijngeheugen van ouderen aangesproken omdat dat nog het langst intact is. Reminisceren – het ophalen van herinneringen – speelt hierbij een belangrijke rol. Dankzij herkenbare, positieve herinneringen wordt de doelgroep aangesproken op de identiteit en het gevoel van zelfvertrouwen neemt toe.

Uniek aan de VCM is de combinatie van positieve effecten van het reminisceren met theatrale elementen, poëzie en muziek. Door het toepassen van de VCM kan men weer worden geraakt. Dit levert een belangrijke bijdrage aan welbevinden en het rond kunnen maken van de cirkel van de laatste levensfase.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de VCM tevens een positief effect heeft op de zorgrelatie en het onderlinge contact tussen bewoners.

De VCM kan op verschillende manieren worden toegepast. Bijvoorbeeld door het geven van een huiskamervoorstelling. We spreken dan over de VCM als activiteit.

Daarnaast zijn vrijwel alle afzonderlijke elementen van de VCM goed te gebruiken tijdens alledaagse zorgmomenten in de 24-uurszorg. Voorbeelden van deze elementen zijn: het maken van een-op-een contact tijdens de begroeting of afscheid, afstemming op de belevingswereld van de ouderen door samen te zingen, het voordragen van gedichten en versjes. Intonatie en acte de présence spelen hierin een belangrijke rol.

De VCM is ook toepasbaar voor andere doelgroepen, bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische achtergrond of bij niet aangeboren hersen letsel.