Ieder mens heeft behoefte aan wederkerig contact. Het voorkomt eenzaamheid en geeft een gevoel van ‘erbij horen’. Bij kwetsbare doelgroepen zoals ouderen met geheugenproblemen, bij wie vaak ook sprake is van apathie, lukt dit steeds moeizamer. De Veder Methode is een interactieve en levendige manier om contact te maken met ouderen met geheugenproblemen.

De Veder Methode nodigt ouderen met geheugenproblemen uit om contact te maken. Dit is niet alleen prettig voor deze ouderen zelf, maar ook voor de mensen om hen heen zoals familieleden en mantelzorgers. Verzorgenden die de Veder Methode toepassen, krijgen dankzij het geïntensiveerde contact meer plezier in hun werk. Sommigen van hen noemen dit ook wel ‘vederen’.

Met de Veder Methode wordt welbewust het langetermijngeheugen van ouderen aangesproken omdat dat nog het langst intact is. Reminisceren – het ophalen van herinneringen – speelt hierbij een belangrijke rol. Dankzij herkenbare, positieve herinneringen voelen ouderen met geheugenproblemen zich vaak weer ‘thuis’; hun identiteit wordt aangesproken en het gevoel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen nemen toe.

Uniek aan de Veder Methode is de combinatie van positieve effecten van het reminisceren met theatrale elementen, poëzie en muziek. Door het toepassen van de Veder Methode gaan ouderen zich meer openstellen voor contact. Dit levert een belangrijke bijdrage aan hun welbevinden.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de Veder Methode tevens een positief effect heeft op de zorgrelatie en het onderlinge contact tussen bewoners.

De Veder Methode kan op verschillende manieren worden toegepast. Bijvoorbeeld door het geven van een huiskamervoorstelling; een interactieve groepsactiviteit waarin bewoners van verzorgings- of verpleeghuizen worden verleid tot contact. We spreken dan over de Veder Methode als activiteit.

Daarnaast zijn vrijwel alle afzonderlijke elementen van de Veder Methode goed te gebruiken tijdens alledaagse zorgmomenten in de 24-uurszorg. De Veder Methode wordt dan als contactmethode ingezet. Voorbeelden van deze elementen zijn: het maken van een-op-eencontact tijdens de begroeting of afscheid, afstemming op de belevingswereld van de ouderen door samen te zingen, het voordragen van gedichten en versjes. Intonatie en acte de présence spelen hierin een belangrijke rol.

De Veder Methode is ook toepasbaar voor andere doelgroepen, bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische achtergrond.