Het certificeringtraject bestaat uit een serie van trainingen en coachings waaronder de basistraining (de kennismakingstraining), de handboektraining en een certificeringstraining.

In de trainingen wordt aandacht besteed aan het uitwerken van thema’s die passen bij dementerende ouderen. Tevens zal worden ingegaan op feedbackregels en reflecteren op het leerproces.

Onderwerpen die onder meer behandeld worden zijn:

  • het toepassen van de Veder Methode
  • spelen van een rol
  • vertellen van verhalen
  • kennis van het repertoire (liederen en poëzie)
  • improvisatievermogen
  • contact met de ouderen (benutten achtergrondinformatie, interactie en non-verbale communicatie)
  • voorbereiden en organiseren van een huiskamervoorstelling

Daarnaast vindt coaching plaats waarbij de deelnemers in teams van twee of drie personen begeleiding krijgen van een coach in het zelfstandig toepassen van de Veder Methode. Aan het einde het traject krijgt de deelnemer een certificaat uitgereikt. Na afloop van het traject kan nog een ambassadeurstraining gevolgd worden, waarbij deelnemers leren hoe de Veder Methode uit te dragen.

De trainingsmodules leiden uiteindelijk tot Veder certificering, maar de trainingen bieden ook los van elkaar bruikbare handvatten voor de praktijk. De individuele certificeringstrajecten worden in samenspraak met de deelnemer(s) op maat gemaakt. Wij nodigen u graag uit om hierover nader geïnformeerd te worden.

De trainingen van Veder staan geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO); dit betekent dat zij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en zijn vrijgesteld van BTW.

Heeft u interesse in het aanbod van Veder of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Theater Veder of bel 020 – 3419499