Onze opdrachtgevers komen uit heel Nederland. Het zijn niet alleen zorg- en verpleeghuizen, maar ook ggz-instellingen, organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, Alzheimer Cafés, theaterfestivals en zorgverzekeraars.

Referenties

Als u een referentie wilt, kunnen wij u in contact brengen met een van onze opdrachtgevers.

Herbergier Zoetermeer: “Wij hebben goede ervaringen met Theater Veder. Drie van onze medewerkers zijn in 2016 opgeleid in de Veder Methode en het werkt, Echt contact werkt. Het geeft energie voor de medewerkers en welzijn aan de bewoners”.  “Het najaar 2020 starten wij met ons 2e traject waarbij drie nieuwe medewerkers opgeleid gaan worden. “- Martien Groenevelt

Thomashuis Ravensehoeve Hellevoetsluis: ” We hebben een productiedag bijgewoond van Theater Veder. Dit was tijdens een regiodag van onze franchise organisatie met collega zorgondernemers. Wij hebben die ‘voorstelling’ als bijzonder prettig ervaren. Grappig,  respectvol, herkenbare verhaallijntjes, dus dichtbij, laagdrempelig, niet te kort en niet te lang. Dit wilden wij ook voor onze medewerkers. Samen met collega zorgondernemer van het nabijgelegen Thomashuis, Theater Veder gevraagd een ‘voorstelling’ samen te stellen voor onze medewerkers en met casuïstiek uit onze Thomashuizen. In februari was het zover. Zo mogelijk nog beter want nog dichterbij. Intiem podium geïmproviseerd waardoor spel en ‘publiek’ samensmolten en het samenspelen als vanzelf ging. Bijzonder, want vaak proberen mensen zich een beetje te verschuilen om toch maar vooral niet mee te hoeven doen. Kortom, een integere, leerzame dag waarop we hebben gelachen, gezongen en … ons nog meer realiseren wat een geweldige baan we hebben”. – Willem de Jong