Stichting Veder werkt graag samen met organisaties en bedrijven die haar financieel willen steunen. Mede dankzij hen kunnen steeds meer ouderen met geheugenproblemen profiteren van de Veder Methode.

De afgelopen jaren ontving Veder voor verschillende projecten ondersteuning van: Stichting RCOAK, het VSBfonds, het Kansfonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, Stichting Sluyterman van Loo, Stichting het R.C. Maagdenhuis, Fundatie Van Den Santheuvel-Sobbe, de Pasman Stichting, het Hannah Smits Fonds, het Elise Mathilde Fonds,  Fonds NutsOhra, Stichting Porticus,  SNS Reaal fonds, Fonds Brentano’s en beddenfabrikant Wissner-Bosserhoff.

Onze deelname aan het Transitieprogramma in de Langdurende Zorg werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS, GGZ Nederland, Actiz, BTN, VGN, het LOC en ZN.

Veder dankt verder Stichting Laluz (www.stichtinglaluz.nl) en de young professionals van Laluz die binnen het City Program in 2013 en 2014 een bijdrage leverden aan diverse interne ontwikkelingen bij Veder.

Voor het project Ouderen voor Ouderen danken wij onderstaande fondsen, alsmede zorginstellingen Amstelring, Archipel en Hilverzorg voor hun bijdrage in dit project.