Ontwikkeling van de Veder Methode van 2008 t/m 2025

Vorig jaar (2021) is de Veder Methode opgenomen in het curriculum van ROC Friese Poort in Drachten.
Daarmee is een belangrijke 1e stap gezet naar het uiteindelijke doel om de methode te integreren in de langdurende zorg.
Deze transitie wordt in 2025 afgerond. De gemiddelde transitie duurt 17 jaar waarbij onderzocht is dat 20 % de eindstreep behaalt.

Terugblik in de geschiedenis en ambitie voor 2025

In 2017 gaf de 2e promotie (Veder Methode binnen de 24 uurszorg) als aanbeveling mee;“implementeer de methode binnen scholingsinstituten”.
Dit werd voor Veder de stip aan de horizon waarmee de transitie (verandering aanbrengen in een hardnekkig leer-/leefklimaat) afgerond wordt.
Deze stip werd in 2016 door middel van de jaarlijkse beleidsdoelen als volgt geformuleerd:

“In 2025 opname van de methode in de curricula van de hbo/mbo (zorg)opleidingen in samenwerking met de theaterschool, zorgorganisaties zowel in Nederland als in de Cariben/Suriname”.

Op bladzijde 31 van het magazine ‘10 jaar Veder’ (2015) wordt het belang van verduurzaming aangestipt. Het gaat niet om een eenmalige maar om een duurzame bijdrage aan de kwaliteit van werken en leven in verzorgings- en verpleeghuizen. De medewerkers daar kampen dikwijls met een angstcultuur en overbelasting qua werkdruk. Organisaties voeren ‘’geen tijd, geen geld’’ dikwijls aan als argument om innovaties daadwerkelijk door te voeren. Mede daardoor ontstaat er een sfeer die afbreuk doet aan het arbeidsplezier van de medewerkers en het welzijn van de bewoners. Om een bijdrage te leveren aan verandering dient een eenmalige bijdrage dus worden omgezet in een duurzame relatie.

Beleidsdoelen

Hoe geven wij bovenstaande ambitie nu concreet vorm?
Door binnen de samenwerking vertrouwen, gerichtheid op de win/win situatie en adaptieve implementatie centraal te stellen.
Zo werken we vanaf 2015 samen met stagiaires van diverse theaterscholen. Zij leren onder andere om de methode over te dragen aan studenten van de hbo- en
mbo-instituten. De docenten van een aantal instituten volgen sinds 2020 het digitale Vederprogramma. Door deze wijze van werken ontstaat een kruisbestuiving.

Vanaf 2016 zijn er door het Vederteam in de Cariben en Suriname warme contacten gelegd. Mbo-en hbo-studenten die met de VM werken, worden in de toekomst in de gelegenheid gesteld om in de Cariben en Suriname stage te lopen. Ze nemen daarbij een persoonsgerichte methode mee. De medewerkers in zorginstellingen in Bonaire worden sinds maart 2022 getraind in de elementen van de Veder Methode. Met een zorginstelling in st. Maarten worden soortgelijke plannen gemaakt.
Een andere ontwikkeling is dat docenten van het ROC Friese Poort in Drachten een digitaal traject hebben gevolgd. Momenteel bekwamen zij zich in de Veder Methode- als- activiteit. Zij organiseren Veder dagen voor de studenten.
Tot 2025 werkt Veder aan de bovenbeschreven ontwikkeling en hoopt met de verspreiding van deze olievlek, de transitie succesvol af te ronden waarbij de hoofddoelstelling van verduurzaming van de methode gerealiseerd wordt.
Voor alle partijen is het inspirerend om energie te genereren uit een persoons-gerichte aanpak. Deze energie levert arbeidsplezier en welzijn op.