Wat is de Veder Methode?

Ieder mens heeft behoefte aan wederkerig contact. Het voorkomt eenzaamheid en geeft een gevoel van ‘erbij horen’. Bij kwetsbare doelgroepen zoals ouderen met geheugenproblemen, bij wie vaak ook sprake is van apathie, lukt dit steeds moeizamer. De Veder Methode is een interactieve en levendige manier om contact te maken met ouderen met geheugenproblemen. 

Lees meer

Wetenschappelijk onderzoek

De Veder Methode levert een positieve bijdrage aan het gedrag en de stemming van bewoners met dementie van een verpleeghuis, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Ook voor verzorgenden heeft de methode voordelen: het toepassen geeft plezier en de wederkerigheid in het contact bevordert de arbeidssatisfactie.

Lees meer

Artikelen en beeldmateriaal

Van het werk van Theater Veder zijn meerdere filmregistraties gemaakt. Via de onderstaande links kunt u deze bekijken.

2020 De Veder Methode uitgevoerd door Ouderen voor Ouderen

2019 De Veder Methode als pilot in de Cariben en Suriname 

2019 De Veder Methode wordt geïmplementeerd in België

2018 De Veder Methode als erkende interventie 

2017 De Veder Methode uitgevoerd door jongeren

2017 De Veder Methode binnen de 24-uurszorg

2017 The Veder Method- within the 24 hour care (English subtitles)

2016 Optreden voor mantelzorgers voor thuiszorgorganisatie in Zuid-Holland 2016

2014 De Veder Methode- het effect van de Veder Methode (English subtitles) short version

2014 De Veder Methode- het effect van de Veder Methode (English subtitles) long version

2009 De Veder Methode als activiteit - TV uitzending Netwerk

 

Artikelen 

2021 Onderzoek_naar_gebruik_van_theater_in_de_zorg__interview_Maria_Westra_-_Linde_Schumacher.pdf

2020 Handboek_bijlage_C-_ontwikkelingen_na_2015.pdf

2019 CultuurkrantNL_Kunst_en_gezondheid-_december_2019.pdf

2017 Vilans_Eindoordeel_Vedermethode_voor_acteurs.pdf

2015 Veder_Magazine-_10_jaar_wederkerig_contact.pdf

Wetenschappelijke publicaties