Transitie van de Veder Methode 2008 – 2025 binnen de Langdurende Zorg

Terugblik en achtergrondinformatie over de ontwikkeling van de Veder Methode

Doel oprichting Theater Veder

Theater Veder is op 21 december 2005 opgericht. De aanleiding was de moord op Theo van Gogh
een jaar eerder. De missie van Theater Veder was ‘Verspreiding van de Veder Contact Methode’.
Deze is doorontwikkeld naar ‘ Van Onvermogen in communicatie naar Vermogen’.
Theater Veder ontving tussen 2008 en 2011 een subsidie vanuit het Transitie Programma
Langdurende Zorg. Transitie betekent een verandering en vernieuwing aanbrengen in een
hardnekkig (werk-)klimaat.
De financiële toekenning betekende erkenning, ontwikkeling en monitoring op de uitvoering van
de methode gedurende drie jaar. In een later stadium hebben zorgkantoren (Univé Noord Holland)
en andere fondsen de ontwikkeling meegefinancierd.

Wetenschappelijke onderbouwing en Vilanserkenning

In 2016 werd er succesvol op de Veder Methode gepromoveerd met als belangrijkste conclusie dat
bij uitvoering van een huiskamervoorstelling de contactstroom twee uur na afloop van de
voorstelling in tact blijft. Mede hierdoor wordt sociale cohesie bewerkstelligd en worden
gevoelens van eenzaamheid doorbroken.
In 2017 bracht de tweede promotie op de Veder Methode binnen de 24 uurs zorg nieuwe resultaten.
Het rapport gaf als aanbeveling; implementeer de methode binnen scholingsinstituten (voor de zorg).
In 2018 volgde een officiële erkenning van de Veder Methode als interventie bij mensen met
dementie (Vilans, kennis- en expertisecentrum Langdurende Zorg).

Het einddoel van 17 jaar ontwikkeling van de Veder Methode 2008 – 2025

Het einddoel werd in 2016 als volgt geformuleerd; 2025 opname van de methode in de curricula van
de hbo/mbo opleidingen in samenwerking met de theaterschool, zorgorganisaties en de
Cariben/Suriname. Door middel van verspreiding van de olievlek wordt eraan ‘Vermogen in
Communicatie’ gewerkt en daarmee energie voor verduurzaming gegenereerd. We willen geen
eenmalige bijdrage leveren aan de kwaliteit van werken en leven. Dikwijls heerst er in verpleeg en
verzorgingshuizen een angstcultuur met daarbij een overbelaste werkdruk. Gebrek aan geld en tijd
worden als argument aangedragen voor het mislukken van transities. En dat terwijl actieve
toepassing zoals de zeven elementen van de Veder Methode geen extra tijd en geld hoeft te kosten.
In het boek ‘Kunst in Contact’ wordt een toelichting gegeven of de uitvoer van de Veder Methode tot nu
toe een bijdrage heeft geleverd aan het doorbreken van een hardnekkig werkklimaat.

Beleidsdoelen 2008 – 2025

Hoe geeft Theater Veder bovenstaande ambities voor 2024 en 2025 concreet vorm?
Met een gerichtheid op de win/win situatie, werkt Veder met bovenstaand genoemde partijen samen.
Zo leren stagiaires bijvoorbeeld om de methode over te dragen op studenten van de hbo/mbo
instituten. De docenten van deze instituten volgen het (digitale) Vederprogramma.
Mbo/hbo studenten die met de VM werken worden in de toekomst in de gelegenheid gesteld om op
de Cariben/Suriname stage te lopen. Persoonsversterking met een verbinding vanuit hoofd, hart en
handen staat in de samenwerkingsverbanden centraal.

Boek ‘Kunst in Contact’

Theater Veder werkt momenteel aan de missie ‘Van Onvermogen in communicatie naar
Vermogen’ door het boek ‘Kunst in Contact’. Hierin wordt het transitieproces van de afgelopen
zeventien jaar beschreven. Dit boek zal op 2 november 2025 tijdens het festival ‘Kunst in Contact’
worden gepresenteerd.