In onze nieuwsbrief van juli 2020 blikken wij door middel van filmregistraties terug op projecten voor en ten tijde van corona. Met speciale dank aan zorgorganisatie HilverZorg voor de medewerking bij het maken van de filmregistratie van het project 'Ouderen voor Ouderen'.