I' d forever talk to you

but soon my words

they would turn into a meaningless ring  - Bob Dylan.

Klaas Hofman wordt de huisdichter van Veder genoemd. Regelmatig stuurt hij poëzie naar Theater Veder, die hij zelf van een ondertekst voorziet. Uit onderzoek is gebleken dat poëzietherapie  helpt bij de verwerking van verlies en het contact te onderhouden met het leven. Marcoen(2010) heeft een artikel gewijd aan de heilzame werking van poëzie bij ouderen. De communicatie met anderen, ook met andere generaties, wordt bevorderd en daarom is poëzie een middel en een wezenlijk onderdeel dat bij de uitvoer van de Veder Methode gebruikt wordt. Met die reden was Rutger Kopland tot 2011 betrokken als ambassadeur van Theater Veder.

Wij hebben Klaas Hofman gevraagd wat poëzie voor hem betekent en wat poëzie voor hem betekent ten tijde van corona.  

Wat betekent poëzie voor u?

De vraag wat poëzie voor me betekent overmeestert me. Ik raak erdoor in verlegenheid. Een antwoord op de vraag wat poëzie voor me betekent veronderstelt dat ik zou weten wat poëzie is. Nou, en dan zijn we nog een heel eind verder. 

Poëzie zegt me veel. Ik heb er geen definitie voor. Dat het de mens en de dingen al dan niet gebrekkig kan portretteren en dat poëzie veel heel mooi kan zeggen. 

Misschien hou ik wel van zeggen, van wat gezegd wordt, dat het mooi gezegd wordt en dat ik daar graag iets over zeg. Dat betekent misschien de dichtkunst wel voor me: zeggingskracht die zo mooi is dat het niet in woorden uitgelegd kan worden en daar toch woorden (met alle machteloosheid van dien) voor probeert te vinden.

Om dit alles naar waarheid te relativeren: Ik vraag me regelmatig 's ochtends vroeg af of ik nou meer van koffie hou, dan van het gedicht dat ik bij het krieken van de dag uitzoek.

Gelukkig zou over die vraag zomaar een gedicht kunnen gaan. 

Wat beteken poëzie voor u ten tijde van het Covid 19 virus?

Op de vraag wat poëzie voor me betekent in het kader van het Covid 19 kan ik kort zijn: niks meer of minder dan anders. Ik hou of hou niet van de poëzie om wat ze is of niet is.

 

Rutger Kopland

 Foto: Rutger Kopland