Intonatie, acte de présence en timing, kernbegrippen afkomstig uit het theater. Maar wat hebben die met zorg te maken? Petra Boersma, docent en onderzoeker verbonden aan Hogeschool Inholland, voerde in samenwerking met de afdeling Psychiatrie van VU medisch centrum en de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam een onderzoek uit naar de implementatie van de Veder Contact Methode binnen de 24-uurszorg.

Het onderzoek werd uitgevoerd op twaalf afdelingen van vier woon/zorginstellingen: Carintreggeland, Valkenhof, Cordaan en Vrijwaard. Zes teams kregen de Veder Contact Methode aangeleerd, zes andere teams binnen diezelfde zorginstellingen niet, zij gaven reguliere zorg aan de mensen met dementie.

De Veder Contact Methode is een nieuwe, persoonsgerichte communicatiemethode, speciaal ontwikkeld voor toepassing in de dagelijkse 24-uurszorg. In vier stappen en gebruik makend van theatrale, poëtische en muzikale communicatie wordt wederkerig contact gestimuleerd. Hierdoor krijgen de ouderen met dementie gevoelens van herkenning, stijgt het zelfvertrouwen en daarmee ook het welbevinden. In een scholingstraject van 9 maanden wordt deze methode overgedragen aan het hele team professionals. Lees hier meer over het scholingstraject

In het onderzoek werden de zes afdelingen, die getraind en gecoacht waren in het toepassen van de Veder Contact Methode, vergeleken met zes afdelingen van dezelfde zorginstellingen, die reguliere zorg verleenden. Aan het onderzoek namen 136 zorgverleners en 134 bewoners met dementie deel.

Na afloop van de training waren zorgverleners in staat om de theatrale aspecten van de Veder Contact Methode in hun communicatie met de bewoners toe te passen, en vertoonden zij meer positief communicatief gedrag. Tevens kwam uit het onderzoek naar voren dat de bewoners met dementie na de invoering van de Veder Contact Methode een hogere kwaliteit van leven ervoeren op de aspecten ‘positief affect (gevoel)’ en ‘sociale relaties’, vergeleken met bewoners op afdelingen waar de methode niet werd toegepast. Ook waren mensen met dementie, waarvan verzorgenden de Veder Contact Methode toepasten, alerter en actiever en was er meer sociaal contact: spraak, oogcontact, reactie op de omgeving/activiteiten, en initiatief nemen bleken significant te zijn verbeterd.

Steeds vaker worden kunstvormen gebruikt in de zorg voor mensen met dementie, zoals muziek of beeldende kunst. “Uniek aan de Veder Contact Methode is de inzet van theatrale communicatie,” zegt Petra Boersma. “Die theatrale communicatie  brengt vederlichtheid en is daarmee een hulpmiddel in situaties die voor zorgverleners soms lastig kunnen zijn.” Een veelvoorkomend argument tegen de implementatie van methoden zoals deze, is dat het teveel tijd zou kosten. Uit het onderzoek van Boersma blijkt echter het tegendeel; deze methode is juist goed implementeerbaar, kost geen extra tijd en kan 24/7 ingezet worden.

Bovendien bleek uit het onderzoek dat de methode zorgverleners hielp om beter om te gaan met bewoners met onbegrepen gedrag en een sombere stemming. Een onverwacht bijkomend voordeel was dat de training een positieve bijdrage leverde aan teambuilding.

Petra Boersma promoveerde op 13 oktober op haar proefschrift, ‘Person-centred communication with people with dementia living in nursing homes; a study into implementation success and influencing factors’, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Prof. Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie bij de afdeling Psychiatire van het VU Medisch Centrum in Amsterdam, heeft het onderzoek  begeleid samen met prof. Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam en prof. Berno van Meijel, hoogleraar GGZ-verpleegkunde aan VU Medisch Centrum/Hogeschool Inholland.

Lees hier het studieprotocol van het onderzoek. Wilt u meer weten over dit scholingstraject? Neem dan contact met ons op.