Op uitnodiging van de NCAA (National Center for Creative Aging) gaf Theater Veder in september 2016 in Washington DC een workshop over de Veder Methode en recente onderzoeksresultaten. Tijdens dit internationale congres werd uitgewisseld hoe creativiteit en expressie een positieve rol kunnen spelen in het vitaal ouder worden.

Washington 230x307Creative Aging congres
Doel van het congres was het delen van kennis, het uitwisselen van ervaringen en het inspireren om anders te (leren) kijken én omgaan met ouderdom in de samenleving. Naast Marieke Westra, directeur van Theater Veder, was ook Petra Boersma, PhD-researcher bij InHolland, aanwezig. Samen gaven ze een presentatie om kennis van de Veder Methode en resultaten van het onderzoek op inspirerende wijze over te dragen aan mensen die werken met mensen met dementie. Er werden na afloop van de presentatie veel vragen gesteld door het aanwezige publiek, dat bestond uit professionals uit diverse landen.

Het onderzoek
Petra Boersma startte in 2012 haar promotieonderzoek naar de implementatie van de Veder Methode in de 24-uurszorg. Dit onderzoek is gebaseerd op het studieprotocol dat is gepubliceerd in 2016. De resultaten hiervan worden verwacht in 2017. Bij dit onderzoek zijn zorginstellingen betrokken in Amsterdam, Den Helder, Twente en Eindhoven. Het onderzoek wordt begeleid door prof. Dr. R.M Dröes (Alzheimer Centrum van het VUmc) en prof. Dr. J.C.M. van Weert (Amsterdam School of Communication Research (ASCoR).