Dankzij de Veder Methode - een innovatieve communicatiemethode - komen bewoners van verpleeghuizen uit hun sociale isolement en krijgen zij meer aandacht voor hun omgeving. Verpleeghuizen doen er goed aan om hun bewoners regelmatig de zogeheten huiskamervoorstelling van Theater Veder als groepsactiviteit aan te bieden.

Deze aanbeveling staat in het onderzoek Social Participation and Quality of Life in Dementia waarop Marijke van Haeften-van Dijk op 13 september 2016 is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam, heeft het onderzoek als promotor begeleid.

De Veder Methode
promotie 2 400x300De Veder Methode is ontwikkeld door het Amsterdamse Theater Veder, in 2005 opgericht door verpleegkundige en theatermaakster Marieke Westra. Het betreft een persoonsgerichte manier van communiceren met mensen met dementie, waarbij gebruik wordt gemaakt van theater, muziek en poëzie. Bijzonder is dat deze theatrale elementen worden gecombineerd met in de dementie-zorg veelgebruikte communicatietechnieken als reminiscentie, Neuro-Linguïstisch Programmeren en Validation. Inmiddels is de Veder Methode geïmplementeerd op honderddertig psychogeriatrische afdelingen van Nederlandse verpleeghuizen.

Vooruitgang in gedrag en stemming
Uit onderzoek van Van Haeften-van Dijk, uitgevoerd op tweeëntwintig van deze afdelingen, blijkt dat bewoners zowel tijdens als een aantal uren na afloop van een door professionele acteurs van Theater Veder uitgevoerde huiskamervoorstelling vooruitgang lieten zien in gedrag en stemming. Ze lachten bijvoorbeeld vaker, haalden meer herinneringen op met anderen en waren alerter.

Ook in de dagelijkste zorg bruikbaar
promotie 3 400x300Zorgverleners van de onderzochte verpleeghuizen vonden de huiskamervoorstellingen meerwaarde hebben, vooral vanwege het positieve effect op de bewoners en het betere contact dat zij met deze bewoners kregen. Velen gaven aan elementen van de voorstelling goed te kunnen gebruiken tijdens de dagelijkse zorg voor mensen met dementie; bijvoorbeeld het zingen van een herkenbaar lied tijdens de maaltijd. Om die reden heeft Theater Veder de Veder Contact Methode ontwikkeld, bedoeld voor de 24-uurszorg voor mensen met dementie. Ook deze methode wordt wetenschappelijk onderzocht. De voorlopige resultaten hiervan zijn positief en de promotie zal in 2017 plaatsvinden. Behalve over de Veder Methode gaat het promotieonderzoek van Van Haeften-van Dijk ook over de transitie van zes psychogeriatrische dagbehandelingen in verpleeghuizen naar laagdrempelige dagbehandeling met mantelzorgondersteuning in de wijk, naar het model van de bewezen effectieve Ontmoetingscentra.

Andere doelgroepen
De Veder Methode is ook geschikt voor andere doelgroepen met problemen op het gebied van informatieverwerking, zoals mensen met autisme, een depressie of een verstandelijke beperking.

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek naar de Veder Methode