In het project 'Ouderen voor Ouderen' leren 55-plus amateurtoneelspelers huiskamervoorstellingen te spelen volgens de Veder Methode voor ouderen met geheugenproblemen. Het opleidingstraject in regio Friesland is inmiddels afgerond. In deze fase zijn we druk met voorbereidingen en uitvoering voor regio Amsterdam, Eindhoven en Hilversum.

Verbinding
In het project 'Ouderen voor Ouderen' verbindt Theater VederOvO Friesland KMT 161121 1 twee doelgroepen aan elkaar in een landelijk theaterproject. Vitale 55-plus amateurspelers worden opgeleid in de Veder Methode, waarmee huiskamervoorstellingen worden gespeeld (zorginstellingen of buurtcentra). Deze voorstellingen zijn intieme bijeenkomsten waarin met behulp van theatrale middelen interactief contact wordt bewerkstelligd met een groep van ongeveer 12 tot 14 ouderen met dementie.

Doelstellingen
Dit project vergroot het culturele aanbod voor kwetsbare ouderen, die dikwijls door apathie moeilijk contact kunnen maken. Zij vormen een dankbaar en rijk geschakeerd publiek voor de 55-plus amateurspelers. De spelers krijgen de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen op een vernieuwende en methodische wijze en daarbij kunnen zij een zinvolle bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van dementerende ouderen: een win-winsituatie. Het aanreiken van handvatten aan vitale 55-plussers om contact te maken met kwetsbare ouderen, heeft mogelijk ook een bredere uitwerking op de toegankelijkheid van de samenleving. De 55-plussers komen immers ook als mantelzorger of vrijwilliger in contact met deze doelgroep.

Age Friendly Cities
Nu het scholingstraject in Friesland is afgerond, wordt er gekeken naar het uitrollen van het project in andere steden die, als onderdeel van het wereldwijde netwerk Age Friendly Cities, werken aan een leefbare stad voor bewoners van alle leeftijden en waarbij 55-plussers speciale aandacht krijgen: Amsterdam en Eindhoven. De resultaten en het verloop van het project worden gedeeld tijdens de Culturele Hoofdstad Leeuwarden in 2018. Tijdens deze gelegenheid zal ook verder gebouwd worden aan (inter)nationale samenwerking. Hierbij wordt ook gewerkt met het internationale netwerk van Age Friendly Cities en met de warme contacten die Theater Veder sinds 2008 heeft opgebouwd in o.a. Engeland, Frankrijk, Finland en de Verenigde Staten.

Certificering OvO FrieslandPilot in Friesland
De pilot van Ouderen voor Ouderen werd gedraaid in Friesland. Het trainingstraject is inmiddels afgerond. Ook Foppe de Haan, voetbaltrainer en ambassadeur van Theater Veder, heeft deelgenomen aan een training. 

De deelnemers en belangstellenden zijn zeer enthousiast. Enkele reacties zijn: “Heel graag wil ik mijn talenten gebruiken om voor kwetsbare ouderen met dementie iets te betekenen”. “Wat een prachtig iniatief”. “Ben erg geïnteresseerd in jullie project”. “Het proeft naar meer. Bedankt voor jullie initiatief”. “Een geweldig initiatief. Amateurs die spelen voor dementerende medemensen”.

Regio Amsterdam en Eindhoven
Voor deze regio zijn we nog op zoek naar belangstellenden, zowel zorginstellingen als ervaren 55-plus amateurtoneelspelers. Heeft dit traject uw interesse gewekt? Voor meer informatie, neem contact op (onder de vermelding 'Ouderen voor Ouderen').

Het project wordt uitgevoerd mede dankzij de financiële ondersteuning van:

Logos website OvO

 

 

 

 

En steun in natura van:

 Website knipsel 3