Veder werkt samen met organisaties om de kwaliteit van de geboden zorg aan cliënten te verhogen. Zo mogen wij binnenkort aan medewerkers van diverse locaties van Herbergiers hun certificaat in de Veder Methode uitreiken. Tevens werkte Veder mee aan evenementen van de vernieuwende zorgorganisaties Home Instead en het netwerk Lean in de Zorg.

Herbergiers
In de locaties van de Herbergier zetten twee ter plekke wonende zorgondernemers zich samen met hun team in om de bewoners ("gasten" in termen van de Herbergiers) de regie over hun eigen leven te laten houden. Het opbouwen van een band met de gasten is een van de speerpunten van de Herbergier om mensen een beschermde en rustige omgeving te bieden.

Zorgmedewerkers van diverse locaties van de Herbergier hebben intussen hun weg naar Theater Veder gevonden en bevinden zich in verschillende stadia van het certificeringstraject. Dit jaar nog verwachten wij de eerste certificaten uit te mogen reiken.

Lees meer over ons certificeringstraject.
Lees meer over de Herbergiers

Home Instead
De van oorsprong Amerikaanse organisatie Home Instead heeft al meerdere franchises in Nederland die zich richten op een nieuwe benaderingswijze in thuiszorg. De cliënt kiest zelf een caregiver die op een afgesproken tijdstip komt om de gewenste ondersteuning te bieden.

Sinds kort is er ook in Amsterdam een vestiging, die feestelijk werd geopend in september. De gasten werden door Theater Veder op interactieve, ludieke, poëtische en muzikale wijze verwelkomd. De bijdrage aan de opening was het eerste deel van een driedelig “abonnement” dat Home Instead bij Veder afsloot. Vervolgens zullen wij nog een trainingsmoment verzorgen voor caregivers van Home Instead, in de vorm van herkenbare gespeelde scenes om een inhoudelijke dialoog op te starten. Ook zullen caregivers getraind worden in de Veder Methode om bij te dragen aan de kwaliteit van werken van de medewerkers van Home Instead.

Lees meer over onze trainingen op locatie
Lees meer over Home Instead

Lean in de Zorg
Op 15 oktober leverde Theater Veder een theatrale bijdrage aan het jaarcongres van het netwerk Lidz (Lean in de Zorg) in het Fulcotheater in IJsselstein. Thema van het congres was: “Welke rol neem jij?” Er werd aandacht besteed aan leiderschapsontwikkeling in verander- en ontwikkelprocessen. Veder presenteerde een aantal liederen die geïnspireerd waren op de beleving van cliënten en zorgmedewerkers. Tevens brachten personages van Veder lucht en diepte tussen de presentaties door.

Het netwerk Lidz is van en voor zorginstellingen die de lean principes toepassen in hun zorginstelling en actief willen werken aan kennisuitwisseling, kennisverbreding en wetenschappelijk onderzoek. De verbinding ligt in de gemeenschappelijke drijfveer om de zorg te verbeteren voor patiënten, zorgverleners en de maatschappij.

Lees meer over een workshop of theatrale bijdrage van Theater Veder bij uw organisatie.
Lees meer over Lean in de Zorg
Neem vrijblijvend contact op.