Deze nieuwsbrief online lezen     nieuwsbrief veder header nieuw   nieuwsbrief 05 december 2023      

 

Herfst

logo veder

Missie: het verspreiden van de Veder contact Methode.

Via bovenstaande missie brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit doen wij aan de hand van de vier kernwaarden:

Kwetsbaarheid, Kracht, Kunde en Kunst

Kwetsbaarheid

Na de zomer zijn wij weer gestart met het spelen van voorstellingen, onder andere voor de gemeente Amsterdam. Het taboe onderwerp 'ouderenmishandeling' wordt op een niet confronterende manier bespreekbaar gemaakt.

Op 14 en 20 september speelde de voorstelling 'Prettig Treffen' in de rivierenbuurt.

"Wat een fijne voorstelling verleden week woensdag in het Huis van de Wijk Lydia! De bezoekers waren erg enthousiast over hoe jullie het onderwerp onder de aandacht hebben gebracht. Dit was natuurlijk ook te voelen want het publiek deed goed mee! Zeer herkenbaar, interactief, leuk, mooi gedaan waren sommige van de commentaren die wij kregen.
Als tip zou ik jullie wel willen meegeven dat je een onderscheid maakt tussen overbelaste mantelzorgers die uit onmacht de verkeerde dingen doen en mensen die met kwade opzet grenzen overschrijden.
Dank voor jullie inzet!"

J. Helmer, buurtwerker.

KrachtIn het voorjaar werden we benaderd door Vilans. Deze landelijke organisatie draagt met kennis bij aan de oplossing van vraagstukken in zorg en ondersteuning. Veder krijgt op dit moment de mogelijkheid om ontwikkelingen binnen de 24-uurszorg als erkende interventie te onderbouwen. Lees hier hoe de samenwerking met Vilans past in het transitiebeleid (2008 2025). Over hoe persoonsversterkende communicatie een bijdrage kan leveren aan arbeidsplezier en welzijn. Door dit proces wordt duurzame energie gegenereerd.

Kunde

Veder internationaal
Op 13 september startte Veder het seizoen met een online training die werd gegeven aan 8 zorgmedewerkers van st. Eustatia. Dit traject loopt vanaf 2018. ROC/MBO, zorgorganisaties, theaterschool en Veder werken samen om de olievlek te verspreiden.
Zie hieronder reactie van de teammanager:

 

"Dear Ms. Maria
On behalf of the Auxiliary home group, I would like to express profound gratitude for your presentation today. The training was informative and empowering .
We were empowered with new skills and treatment approaches for giving our residents effective care. We have learned new approaches to establish connection with our
Residents who are suffering from dementia . The approaches taught are quite straight forward and easy to implement in our daily work, so we are looking forward to improving
our communication and interaction with our residents . The presentation was quite interactive and so we had no time to get bored and we felt at ease sharing and communicating with you.
Thanks again. We look forward to our next session.

Kind Regards
Donna Kalmera"

Kunst

De zachte krachten zullen zeker winnen

De zachte krachten zullen zeker winnen
in 't eind - dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zo 't zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de grote zaligheid beginnen
die w' als onze harten aandachtig luistren

in alle tederheden ruisen horen
als in kleine schelpen in de grote zee.
Liefde is de zin van 't leven der planeten,
en mense' en diere'. Er is niets wat kan storen
't stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

Henriëtte Roland Holst van der Schalk

Agenda

Lees hier meer over het scholingsprogramma en schrijf je in.

In contact 

Wij blijven graag in contact met jou. Je kunt ons via Facebook en de Vederbruisers interactief bereiken. 

Volg ook onze website voor het laatste nieuws, onze werkzaamheden en ontwikkelingen. 

Met dank voor het beeldmateriaal m.b.t. de vier kernwaarden Kwetsbaarheid, Kracht, Kunde en Kunst: Hannie Achterstraat

www.theaterveder.nl | info@theaterveder.nl larotonde on facebook  larotonde on twitter   Afmelden van deze nieuwsbrief